Metalls preciosos

   Or.

Considerat des de la antiguitat com el símbol de la riquesa, es el metall mes dúctil y manejable. Mol tou, però resistent als àcids. Mol pesant, però que pot ser reduït a lamines mol fines. D’un gram d’or es possible obtenir 2.000 m² de finíssimes lamines, denominades, pans d’or, o uns 2.700 metros lineals d’un fil mol fi.
  Or blanc.

Aquest metall neix com una solució practica y mes barata que la opció al platí, metall mes car que l’or i de difícil manipulació, es una aliatge d’or de 750 mil·lèsimes amb plata, coure i pal·ladi en diferents quantitats en funció dels quirats que desitgem obtenir, la seva aparença es mol similar al platí, malgrat tot el seu preu es inferior al platí, encara, que mes car que l’or degut a la aliatge amb el pal·ladi.
  Plata.

D’aspecte típicament brillant, metàl·lic, tova i brillant, la plata s’enfosqueix en contacte amb l’aire degut a la presencia en aquest de petites quantitats d’ozons i de sulfur de hidrogen. Es tova, mol pesant, dúctil i manejable, es el metall que millor condueix el calor i l’electricitat.

Tornar